Acorduri dublă diplomă

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de membră a Alianței Române a Universităților Tehnice din România (ARUT), a semnat un acord care reglementează programul de formare integrată dublă diplomă între Alianța Română a Universităților Tehnice din România (ARUT) și Grupul Institutelor Naționale de Științe Aplicate (INSA) din Franța, care conduce la obţinerea de către studenţii înscrişi în program a celor două diplome: diploma de master într-una dintre universitățile ARUT și diploma de inginer (echivalentă cu titlul de master) într-una dintre universitățile grupului INSA.

Parcursul academic al studentului TUIASI selectat pentru participarea la acest program este constituit din următorii pași:
• În primii doi ani, studentul TUIASI urmează cursurile la universitatea de origine;
• Anul III este desfășurat în Franța (corespunzător anului III INSA);
• In anul IV revine la universitatea de origine și susține examenul de diplomă de finalizare a ciclului de licență;
• Se înscrie la masterat la TUIASI unde urmează anul I;
• Anul II de masterat se desfășoară în Franța (corespunzător anului V INSA), unde susține lucrarea finală în urma căreia primește titlul de inginer INSA;
• Se întoarce la universitatea de origine unde susține și lucrarea de dizertație și primește diploma de master TUIASI.
Menționăm că pe perioada mobilității, studenții TUIASI vor primi un grant Erasmus ca sumă forfetară în cuantum de 520 euro/ lună, grant acordat de UE până în anul 2021, conform ghidului Erasmus+.
Studentul TUIASI cu statut de student dezavantajat economic și/sau social poate primi în plus 200 euro/lună, din fonduri Erasmus. Criteriile pentru stabilirea acestui statut sunt stabilite de facultatea de origine a studentului, conform regulamentului de burse. Pentru sprijinul financiar acordat, studentul va semna un contract financiar în cadrul programului Erasmus+ și va respecta toate cerințele acestui program.
Pe perioada mobilității, studentul își păstrează toate drepturile bănești câștigate înaintea mobilității (ex. bursă de merit, bursă de excelență, bursă socială etc.).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați Biroului Relații internaționale – Erasmus +, la adresa de email: international@tuiasi.ro, sau Responsabilului studenți internaționali, email: admissions@tuiasi.ro.

Prezentăm mai jos extrase din Acordul Particular de Dublă Diplomă INSA Group – ARUT.
EXTRASE-DIN-ACORDUL-PARTICULAR-DE-DUBLĂ-DIPLOMĂ-INSA-GROUP
.