Acorduri Erasmus +

La nivelul Prorectoratului Relații Internaționale sunt centralizate acordurile Erasmus+ încheiate între TUIASI și  universități și instituții din program și partenere.

LISTA ACORDURILOR BILATERALE ERASMUS+

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de  Construcţii şi Instalaţii

Facultatea de  Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor

Facultatea de  Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de  Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”

Facultatea de  Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Facultatea de  Mecanică

Facultatea de  Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Departamentul de Inginerie și Management DIMA


FORMULARE UTILE

Formular de acord Erasmus+  (țări din program – K103)

Formular de acord cu țări partenere (K 107)